Muud tooted

Ettevõtte üks olulisemaid tootegruppe on formaatspoon ehk kliendi soovide järgi toodetud kindlas mõõdus ja paksuses spoon.

Lisaks spooni tootmisele ja müügile müüb meie ettevõte ka puiduhaket, ümarpalki, trei- ja höövelspooni jääkprodukte.