Tooraine ost

LINK: Kvaliteedinõuded 2018

OÜ kvaliteedinõuded alates 01.08.2016.

ÜLDNÕUDED TARNITAVALE ÜMARPALGILE (põhinevad IKEA IWAY standardi nõuetel)