Kupujemy surowce wysokiej jakości

Skontaktuj się z nami
Wymagania

Wymagania dotyczące dostarczania dziennika okrągłego

Legalność i pochodzenie okrągłego kłody muszą być dokumentowane przez co najmniej 48 godzin.
Okrągłe kłody nie mogą pochodzić z lasów pierwotnych lub lasów o wysokiej wartości ochronnej, chyba że są certyfikowane zgodnie ze standardem FSC FM.
Nie wycięte z obszarów konfliktu społecznego.
Nie ścina się z obszarów tropikalnych lub subtropikalnych w sposób, w którym obszar ścinki jest zastępowany przez plantację lub inne zastosowania nieleśne.
Nie pochodzi z genetycznie zmodyfikowanych plantacji leśnych.

Wymagania

Wymagania dotyczące dostarczania dziennika okrągłego

Legalność i pochodzenie okrągłego kłody muszą być dokumentowane przez co najmniej 48 godzin.
Okrągłe kłody nie mogą pochodzić z lasów pierwotnych lub lasów o wysokiej wartości ochronnej, chyba że są certyfikowane zgodnie ze standardem FSC FM.
Nie wycięte z obszarów konfliktu społecznego.
Nie ścina się z obszarów tropikalnych lub subtropikalnych w sposób, w którym obszar ścinki jest zastępowany przez plantację lub inne zastosowania nieleśne.
Nie pochodzi z genetycznie zmodyfikowanych plantacji leśnych.