Zaopatrzenie Valmos OÜ

W związku ze wzrostem mocy produkcyjnych i wydajności Valmos OÜ ogłasza następujące zamówienia:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Leo Rummel, Urzędnikiem ds. Zamówień, e-mailem leo.rummel@energex.ee lub za pośrednictwem odpowiedniego ogłoszenia o zamówieniu w Środowisku Zamówień Publicznych.