Väärtused

Eesmärk

Olla suurim kasespooni tootja maailmas.

Tulevikukava

Olla kasepuidu kui loodusressursi suurim esmaväärindaja, tehes seda efektiivselt  ja loodussõbralikult ning olles klientidele esmaseks valikuks.